tis. jun 25th, 2024

Fyllingsgraden i vannmagasinene på Østlandet var ved utgangen av sist uke på 99,8 prosent. Det viser den ukentlige statistikken fra NVE.
99,8 prosent er det høyeste tallet som er målt på dette tidspunktet av året de siste 25 årene.
For landet som helhet var fyllingsgraden på 78,7 prosent, så vidt over medianen siste 20 år på 78,6 prosent.
Fyllingsgraden viser hvor mye vann det er i vannmagasinene og er viktig for hva strømprisene blir. I år er det 10 prosentpoeng mer vann i magasinene enn de siste to årene, der det har vært svært høye strømpriser.
2023-08-23T11:27:56Z

av