lör. feb 24th, 2024

Politiutdanningen i Alta skal bidra til å rekruttere flere lokale studenter. Men det er ikke noe problem å rekruttere fra nord, mener forsker.
2023-09-04T05:33:26Z

av