lör. jul 13th, 2024

Regjeringen kommer med budsjettlekkasje om eldreomsorgen midt i valgkampen. Den foreslår 300 millioner kroner mer i statsbudsjettet, tilsvarende 1500 nye sykehjemsplasser.
2023-08-26T17:01:00Z

av