ons. maj 22nd, 2024

Regjeringa vil gi 8 milliardar kroner over åtte år over statsbudsjettet for å hjelpe kommunane med utstyr til ein meir praktisk og variert skule.
Forslaget er ei ordning der kommunar som gjer varige investeringar i skulen, skal få kompensert rentene. Det kan omfatte ombygging av skulebygg og investeringar i spesialrom som laboratorium, sløydsalar og bibliotek.
2023-09-08T07:16:54Z

av