tis. jun 18th, 2024

Regjeringen når ikke målet om å bruke 1 prosent av brutto nasjonalprodukt på bistand i år heller. Utenom økte kostnader til Ukraina foreslår regjeringen betydelige bistandskutt.
2023-10-08T19:02:05Z

av