tor. sep 28th, 2023

Frivillige tek i bruk båt for å få i land rundballar som har hamna på Mjøsa. Statsforvaltaren frykter at dei kan søkke om få dagar.
2023-08-11T09:27:15Z

av