lör. jul 20th, 2024

Nyere forskning sår tvil om måten vi måler påvirkning på i Norge. Nå skal Høyesterett vurdere om dagens praksis er lovlig.
2023-11-15T21:32:23Z

av