lör. feb 24th, 2024

Laurdag kveld fyrte ein person i Egersund av eit skot mot ei drosje. Nå er han lauslaten. Den sikta er glad for at ingen blei skada, og politiet seier det truleg var ein spøk.
2023-11-27T08:06:59Z

av