ons. jul 24th, 2024

Nabolanda til Ukraina er ueinige i EU-avtalen som skal sikre ukrainsk korneksport. Som konsekvens av dette, sa Polens statsminister at dei stansar vidare våpeneksport til Ukraina. Det blir derimot avkrefta av presidenten.
2023-09-21T09:54:16Z

av