tis. dec 5th, 2023

En alvorlig hendelse ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø er nå meldt til Statens helsetilsyn og politiet for videre undersøkelse. En pasient skal ha dødd av feilmedisinering.
2023-11-16T13:35:05Z

av