ons. apr 17th, 2024

Økokrim mener både privatpersoner og næringsdrivende spekulerer i ulovlige naturinngrep og byggetiltak i strandsonen. Den økonomiske gevinsten er stor. Risikoen for å bli tatt er lav.
2023-08-09T20:49:10Z

av