ons. jun 19th, 2024

Økokrim opnar ikkje etterforsking mot utanriksminister Anniken Huitfeldt. Dei seier det ikkje er haldepunkt for at ho har delt informasjon med mannen sin.
2023-09-07T14:15:56Z

av