lör. jul 20th, 2024

Statens vegvesen fekk 250.000 kroner i bot for ulovleg inngrep i verneområde. Økokrim meiner private og offentlege føretak bør straffast strengare.
2023-11-05T18:49:03Z

av