tis. jun 25th, 2024

Når samfunn blir ramma av flaum eller tørke, kan det også føre til at unge jenter i større grad blir tvinga inn i ekteskap.
2023-10-05T19:53:48Z

av