ons. jul 24th, 2024

Lønnstjuveri aukar presset mot utanlandske køyretøy. Regjeringa undersøkjer kor strenge dei kan vere.
2023-08-19T14:57:40Z

av