ons. jul 24th, 2024

De to mennene som ble dømt til fengsel i halvannet år hver etter den ulovlige bunkerfesten i Oslo, får prøvd sakene sine på nytt i lagmannsretten.
Borgarting lagmannsrett har vedtatt at de blant annet skal se på skyldspørsmålet på nytt.
– Min klient er glad for at saken kommer opp på nytt og at man får vurdert skyldspørsmålet igjen da man ikke var enig i den vurderingen som tingretten gjorde i sin tid, sier forsvarer til en av de tiltalte, Ida Andenæs.
26 mennesker havnet på sykehus, hvorav to av dem fikk hjerneskade, etter at de pustet inn dieseleksos under en ulovlig ravefest i en avstengt bunker på St. Hanshaugen i Oslo i august 2020.
Ankesaken er foreløpig ikke berammet.
Du kan høre podkast om bunkerfesten her.
2023-09-19T07:45:01Z

av