ons. maj 22nd, 2024

Torsdag formiddag offentliggjorde sentralbanken rentebeslutningen. I september blir det trolig nok en renteheving, men da kan toppen være nådd.
2023-08-17T08:00:07Z

av