ons. nov 29th, 2023

Torsdag formiddag offentliggjorde sentralbanken rentebeslutningen. I september blir det trolig nok en renteheving, men da kan toppen være nådd.
2023-08-17T08:00:07Z

av