tor. nov 30th, 2023

Norge gir en milliard kroner til Norges Røde Kors, Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Caritas Norge, Redd Barna og den sivile beredskapsstyrken NORCAP.
– Ukrainerne går nå en ny, kald krigsvinter i møte. Nærmere 18 millioner mennesker trenger humanitær hjelp. Den brutale russiske angrepskrigen mot det ukrainske folket fortsetter med full styrke, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
Utenriksministeren sier at Norge, i tråd med Nansen-programmet for Ukraina, vil fortsette å gi nødhjelp og beskyttelse til millioner av ukrainere som lever under svært krevende forhold.
Hjelpen skal blant annet gå til å sikre dem som mister hjemmene sine, steder å bo, til mat, vann og sanitær-forhold.
Pengene skal også gå til utdanning, helsehjelp og psykososial støtte, samt til beskyttelse av sivile. Norge trapper også opp innsatsen for rydding av miner og eksplosiver.
2023-11-13T08:00:04Z

av