ons. jun 19th, 2024

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) holdt lørdag Norges innlegg i FNs hovedforsamling. Sentralt sto fordømmelsen av Russlands invasjon av Ukraina.
Tvinnereim la i innlegget under FNs 78. hovedforsamling vekt på FN som en hjørnestein i norsk utenrikspolitikk, og at respekt for internasjonal rett er en hovedinteresse for Norge.
En del av innlegget handlet om Russlands invasjon av Ukraina, som Tvinnerheim sier vekker stor bekymring.
– La meg forklare hvorfor. Russland er vår nabo. Landet er ansvarlig for et åpenbart brudd på FN-erklæringen. De har brutt grunnleggende prinsipper i folkeretten. Det har skapt en alvorlig, internasjonal krise, sa Tvinnerheim.
– Et fast medlem i FNs sikkerhetsråd prøver å nekte et annet FN-medlemslands rett til å eksistere, la utviklingsministeren til, før hun lovet norsk støtte til Ukraina så lenge det trengs.
(NTB)
2023-09-24T01:25:57Z

av