ons. jun 19th, 2024

Høgre seier dei ikkje påverka valet. Finnes har vore uærleg, og det er han som seier at det tek tid å hente ut historikken, seier Høgre-nestleiar Henrik Asheim.
2023-09-19T06:05:35Z

av