ons. apr 17th, 2024

Nesten éin av fem blinde og sterkt svaksynte studentar får ikkje tilrettelegginga dei har bruk for. Sterkt svaksynte Tina føler ho blir avhengig av medstudentane.
2024-02-26T04:49:14Z

av