ons. maj 22nd, 2024

Politiet, Statsforvalteren, Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune ber alle i transportbransjen vente med transport som ikke er helt nødvendig.
– Nå er riksvei 25 i kombinasjon med fylkesvei 26 gjennom Trysil og Engerdal den eneste åpne ruta for trafikk mellom Østlandet og Trondheim. Disse veiene tåler ikke den tungtrafikken som til vanlig går på riksvei 3 og E6, sier samferdselssjef Aud M. Riseng i Innlandet fylkeskommune i en pressemelding.
– Vogntog som kjører på veiene i Innlandet nå, kan bli stoppet og bli omdirigert eller må snu, fordi det stadig oppstår nye og potensielt farlige situasjoner, sier seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.
Onsdag ettermiddag er rundt 114 fylkesveier og mange av riksveiene i Innlandet stengt på grunn av flom eller ras etter ekstremværet.
(NTB)
2023-08-09T15:01:16Z