ons. jun 19th, 2024

Over en million mennesker er drevet på flukt ut av Sudan. Mange av disse befinner seg i nabolandet Tsjad. Blant dem er familien til Mohammed Haggar.
2023-08-16T21:13:56Z

av