lör. apr 20th, 2024

I løpet av natta har brannane blitt den dødelegaste naturkatastrofen i Hawaii si historie. Styresmaktene trur framleis at dødstalet vil stige endå meir.
2023-08-12T09:20:53Z

av