tis. dec 5th, 2023

I løpet av natta har brannane blitt den dødelegaste naturkatastrofen i Hawaii si historie. Styresmaktene trur framleis at dødstalet vil stige endå meir.
2023-08-12T09:20:53Z

av