ons. jun 12th, 2024

Etter sterke protester valgte den svenske Nobelstiftelsen å trekke invitasjonene til Russland, Belarus og Iran. I Norge er derimot landene fortsatt invitert til fredsprisutdelingen.
2023-09-03T18:58:39Z

av