tis. jun 25th, 2024

For første gang på 20 år skal Norge fylle beredskapslagre med korn. Pandemi, krig i Europa og klimaendringer gjør det nødvendig, mener regjeringen.
2023-08-25T08:14:46Z

av