ons. nov 29th, 2023

Kommunen nektar å betale erstatning til Mona, som vart forbytt som baby i 1965. Advokaten hennar drar parallellar til ei spansk sak der ei kvinne fekk 10 millionar kroner i erstatning.
2023-11-13T13:25:50Z

av