fre. feb 23rd, 2024

Teknologien sørgjer for at sjukefråvær blir fylt opp fleire månader før dei tilsette faktisk blir sjuke. No skal algoritmen testast ut i Trondheim og Oslo kommune.
2023-09-04T06:02:04Z

av