ons. jun 12th, 2024

Av over 100 lovbrudd på norske sykehjem i 2021 og 2022, fikk svært få konsekvenser for sykehjemmene som brøt loven.
2023-09-13T17:34:19Z

av