tis. dec 5th, 2023

Dårleg laks blei stempla som «superior» og sendt ut til butikkane. Laila Sele Navikauskas varsla om at kvaliteten på laksen var dårleg. Selskapet kjenner seg ikkje igjen.
2023-11-16T20:41:02Z

av