lör. jul 20th, 2024

Kripossjef Kristin Kvigne bekrefter til NRK at svenske kriminelle nettverk er aktive i 10 av 12 norske politidistrikt.
– Vi ser tilstedeværelse av svenske kriminelle nettverk i nesten alle politidistrikt, sier Kvigne i torsdagens sending av Debatten.
Tidligere har det vært sagt at svenske nettverk har vært til stede i seks politidistrikt.
Kvigne understreker at de seks politidistriktene er distrikter hvor Kripos har identifisert at spesifikt Foxtrot-nettverket er til stede.
Foxtrot-nettverket har stått sentralt i gjengkrigen som har rammet Sverige den siste tiden. I september ble flere, også uskyldige, drept i konflikten.
– Jeg tenker det er bra at vi har kartlagt at de er her, for da kan vi legge ned innsats, sier Kvigne.
2023-10-26T19:50:28Z

av