ons. apr 17th, 2024

En ny rapport viser til fem konkrete trusler Kripos har identifisert som utgjør en alvorlig trussel mot Norge.
– Vi ser at det er en alvorlig situasjon der Norge kan bli et transittland for narkotika, og at både politiet, Tolletaten og andre samfunnsaktører må samarbeide og jobbe målrettet for å motvirke denne utviklingen, sier leder for etterforskningsavdelingen ved Kripos, Eivind Borge.
I tillegg til narkotikatrusselen, peker Kripos på trusselen fra kriminelle nettverk i Sverige, Marokko, Litauen, samt albanskspråklige land.
– Flere av disse har direkte kontakt med narkotikakartell i Sør-Amerika, og forsyner norske kriminelle nettverk med narkotika. De er høyst profesjonaliserte, og leverer forskjellige typer tjenester i den kriminelle verdikjeden, sier Borge.
2024-02-22T11:03:52Z

av