tis. dec 5th, 2023

Rune har en tarmsykdom som gjør han helt avhengig av toalett på lengre bussturer. Han er en av flere som reagerer sterkt på manglende toalett på nye busser.
2023-09-16T14:59:14Z

av