lör. jul 20th, 2024

Staten må betale for Tretten bru, mener Innlandet fylkeskommune. Gjør de ikke det, vurderer fylkeskommunen søksmål.
2023-10-31T19:13:30Z

av