ons. jun 19th, 2024

– Dette er en alvorlig sak, slik Erna sier. Den har flere likhetstrekk med saken til Anniken Huitfeldt, så det er naturlig at den inngår i kontroll- og konstitusjonskomiteens pågående sak.
Det sier Petter Frølich (H), leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på stortinget til NRK.
– Vi undersøker brudd på habilitetsreglene. Det har etter all sannsynlighet skjedd her, selv om Solberg har vært uvitende om forholdene.
Det har fra før vært kjent at Solberg skal møte i kontrollkomiteens høring i forbindelse med habilitetssakene i Støre-regjeringen.
– Kontrollkomiteen skal finne feil og stille regjeringer til ansvar for kritikkverdige forhold. Dette skal vi gjøre grundig, uavhengig av hvilken politisk farge man selv har, sier Frølich.
2023-09-15T09:04:37Z

av