lör. feb 24th, 2024

Giftinformasjonen har mottatt nesten 600 henvendelser om huggormbitt hittil i år. Kaja var en av dem og lå på intensivavdelingen i syv dager.
2023-09-03T16:32:38Z

av