tor. sep 28th, 2023

Jernbanedirektoratet har gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) for å finne tiltak som kan øke kapasiteten for regiontogene på Østlandet uten kostbare baneutbygginger. Utredningen viser at toetasjes tog er beste alternativ for økt kapasitet og komfort i togene.
Det skriver Jernbanedirektoratet i en pressemelding mandag formiddag.
Utredningen er gjennomført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og mandag 18. september overleverte Jernbanedirektoratet sin anbefaling til departementet.
Avdelingsdirektør i Jernbanedirektoratet, Jan Frederik Geiner, sier at de etter å ha vurdert flere ulike alternativer, anbefaler å gå til innkjøp av toetasjes tog som kan settes i trafikk i 2030.
Jernbanedirektoratet har beregnet at det vil koste 8,5 milliarder kroner å innføre to-etasjes tog på Østlandet. I tillegg er det beregnet at kostnaden for å utbedre infrastruktur er rundt 600 millioner, i tillegg til kostnader for flere hensettingsplasser for togene.
2023-09-18T09:33:14Z

av

Lämna ett svar