ons. apr 17th, 2024

Den israelske regjeringa skal ha fått presentert ein plan om evakuering av sivile frå Gaza. Planen skal òg innehalde detaljar om eit åtak på Rafah.
2024-02-26T05:51:51Z

av