fre. maj 24th, 2024

Kvelertak stiller med konsertbillettar til folk som støttar søksmålet mot staten om gruvedeponi i Førdefjorden. Med det føyer dei seg inn i ein gammal norsk tradisjon.
2023-10-01T19:58:22Z

av