tis. dec 5th, 2023

Helse Stavanger har ikkje råd til å bygga ferdig det nye sjukehuset til nær 400.000 menneske. – Det hastar å endra måten me finansierer sjukehusbygg på, meiner SV.
2023-11-20T20:47:09Z

av