fre. feb 23rd, 2024

Kommunen John Narvik bor i skal bruke flere hundre millioner kroner på å samle eldreomsorgen i et helsekvartal. Statsviter mener kommunene er for lite konkrete på hva eldreomsorgen skal inneholde.
2023-09-07T11:42:46Z

av