tis. dec 5th, 2023

Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde halvmåne-foreiningar (IFRC) seier at dei uavhengige informasjonskjelder som seier 10.000 menneske er sakna etter flaum i Libya.
Libyske styresmakter sa tysdag at 1000 menneske så langt er stadfesta døde, men at dødstala truleg vil stige kraftig fordi flaumen har gjort så store skadar.
2023-09-12T09:24:51Z

av