ons. jul 24th, 2024

Over halvparten av bustadkjøparane som tar konfliktar med seljar og forsikringsselskap til Finansklagenemnda får medhald.
2023-11-15T12:28:22Z

av