tis. jun 25th, 2024

Forholdene er tilknyttet våpenlovbrudd. Et av forholdene er at Biden skal ha vært i ulovlig besittelse av et våpen under påvirkning av narkotika. Det viser rettsdokumentene som Reuters har fått tilgang til.
Egentlig hadde han blitt enig med føderale aktorer om en tilståelsessak for våpenlovbrudd, men saken ble avvist av en føderal dommer. Dermed ble en spesialetterforsker oppnevnt i juli.
Hunter Biden er sønn av president Joe Biden.
Hunter Biden erklærte seg i juli ikke skyldig i anklager om å unndratt skatt på over 800.000 kroner på inntekt fra 2017 og 2018.
Det republikanske partiet har åpnet for å stille Joe Biden for riksrett for å tjene penger på sønnens utenlandske forretningsvirksomhet mens han var visepresident.
2023-09-14T17:29:18Z

av