tor. sep 28th, 2023

Verdas største – og Noregs første – flytande havvind-anlegg skal fjerna nesten ein halv prosent av landets klimagassutslepp. Prislapp: 7,4 milliardar kroner.
2023-08-23T08:06:46Z

av