ons. jun 12th, 2024

Lav bemanning går utover både innsatte og ansatte i Halden fengsel. Fagforening kaller dagens situasjon for en soningsmaskin uten innhold.
2023-09-17T08:46:58Z

av