tor. sep 28th, 2023

Jonas Henriksen var ikke ved åstedet fordi han skulle utføre noe arbeid. Hvorfor han reiste til det avsidesliggende hytteområdet er fortsatt ukjent.
2023-08-23T09:05:02Z

av