lör. apr 20th, 2024

Grimsdalsvegen i Rondane er nattestengt for at villreinen skal trekke til sommerbeitene. Samtidig satt nasjonalparkstyret i gang stiutbedring med bruk av helikopter.
2023-08-13T17:22:14Z

av