ons. jun 12th, 2024

Kommuneleiinga i Hemsedal har lenge bede om meir politiressursar for å takle høgsesongen med mangedobla folketal. No har dei fått gjennomslag.
2023-08-23T17:42:24Z

av