fre. sep 22nd, 2023

Berre 3 prosent av ruinane i den amerikanske delstaten har blitt undersøkt, ifølge lokale styresmakter. Talet på døde er venta å auke.
2023-08-14T06:23:30Z

av